Fresh varapuzha fish home delivery 9447738522 whatsapp

കാര,നാരൻ,ചൂടൻ, തെള്ളി ചെമ്മീൻ.കറി ഞണ്ട്, പൊന്ന് ഉള്ള ഞണ്ട്.കൊഴുവ, പള്ളത്തി,പൂളാൻ,കണമ്പ്, പ്രാഞ്ചിൽ, പീലോപ്പി, കരിമീൻ, ചെമ്പല്ലി, കാളാഞ്ചി മറ്റ് എല്ലാത്തരം പുഴമീനുകളും. നെയ്മീൻ,മോദ,ഏരി, മാച്ചാൻഎന്നീ മറ്റു മീനുകളും ഓർഡർ അനുസരിച്ച് എത്തിച്ചു നൽകുന്നതാണ്. ഫ്രീ ഹോം ഡെലിവറി-9447738522/WhatsApp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.